Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

callitwhatyouwant
5472 17e7 390
Reposted fromjakoob jakoob vialetshavesex letshavesex

February 20 2017

callitwhatyouwant

Nalej mi wina

Jeszcze mi wina nalej.
Sobie i mnie.
Jeszcze, jeszcze...
Trzeba zapomnieć lata dobre i złe,
zgubić je w szklance, na dnie.

Jeszcze mi wina nalej,
pijmy bez słów.
Jeszcze, jeszcze...
Trzeba zapomnieć tyle zdarzeń i snów,
zgubić, by znaleźć je znów.

Za dużo się pamięta,
z kim innym, inne święta,
bukiety dawne w rękach,
róże, astry, bzy.

Zbyt wiele przed oczami
zostaje, żyje z nami.
Poduszka nawet ze mnie drwi
- zna moje sny.

Mam jeszcze siły dosyć,
by zebrać parę groszy
i kupić nowe szmatki, kwiatki,
nowe łzy.

Raz jeszcze mi nalej!
Jak szaleć, to szaleć!
Jak szaleć, to teraz! Dziś!

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viatylkotobie tylkotobie
callitwhatyouwant
8124 b7c7 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viahalfinlove halfinlove
callitwhatyouwant
8660 e66a 390
callitwhatyouwant
5497 f96f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiebitchdie diebitchdie
callitwhatyouwant
4179 8f95 390
Reposted fromollardo ollardo viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
callitwhatyouwant
5790 11d4 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadiebitchdie diebitchdie
callitwhatyouwant
6089 2d97 390
Reposted fromkrzysk krzysk viasatyrlane satyrlane
callitwhatyouwant

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viasatyrlane satyrlane
callitwhatyouwant
1501 edd5 390
Reposted fromrol rol viasatyrlane satyrlane
callitwhatyouwant
4502 b540 390
Reposted fromkrzysk krzysk viasatyrlane satyrlane
callitwhatyouwant
0285 09c1 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viakarna karna
callitwhatyouwant
6458 1c51 390
Reposted frommslexi mslexi viakarna karna
callitwhatyouwant
4502 b540 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaall-about-kate all-about-kate
4176 4d70 390
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viakarna karna
callitwhatyouwant
4461 3ba9 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viasofakante sofakante
4627 a459 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viastarryeyed starryeyed
callitwhatyouwant
5497 f96f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viateletubisie teletubisie
callitwhatyouwant
2700 79ac 390
Reposted fromkinu kinu viaHoHo HoHo
callitwhatyouwant
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl