Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

callitwhatyouwant
5615 f310 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaponurykosiarz ponurykosiarz
9651 a7a1 390
Reposted fromamatore amatore viaponurykosiarz ponurykosiarz
callitwhatyouwant
4470 aea8 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaVostok Vostok
callitwhatyouwant
To drugi list do ciebie. Więc nie oddałabyś mnie nikomu jak lekarstwa. Jak pestki obracanej językiem. Jak krwi. Jak klucza do twoich drzwi. W cieniu samochodu na oślep szukasz mnie w torebce. Bierzesz w palce. Kamyk z plaży. I cokolwiek się zdarzy ja ciebie też nie oddam. Więc niezbędny ci jestem jak talerz i nóż choćbyś je ze stołu w odruchu precz zmiotła. Więc konieczni jesteśmy jak telefon. Zapalniczka. Klucz. Jak ta uparta pestka z oliwki i jak szpilki we włosach. Więc wzięłabyś mnie zmniejszonego do rozmiaru klucza. Szminki do ust. Postukała o zęby. Skryła we włosach. A ja chowam cię pod powieką jak soczewkę. Patrzę przez ciebie. W odruchu zmniejszyłbym nas. Miałabyś mnie zawsze. Miałbym cię zawsze. Wnętrzem dłoni prędko znajdź wnętrze mojej. Z całej siły ściśnij. Nie oddam ciebie. Więc spotkamy się znów jutro. I nigdy. A ja ciebie i tak nie oddam. Kto wie o tym? Kamyk z plaży. To ja. Cicho. I w zębach stukająca pestka. Nigdy. Nikomu.
— Robert Stiller
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
4046 d49b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
callitwhatyouwant
7200 b853 390

coralinemjones:

Roman Holiday (1953)

Reposted fromSkydelan Skydelan viagregorczykm gregorczykm
callitwhatyouwant
5896 a31e 390
Reposted fromseaweed seaweed viaponurykosiarz ponurykosiarz
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
Audi RS5
callitwhatyouwant
5389 1e7b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaolivierk olivierk
callitwhatyouwant
3073 7702 390

dobre-sny:

Edit

Reposted fromdivi divi viaolivierk olivierk
callitwhatyouwant
5480 c248
Reposted from4777727772 4777727772 viaolivierk olivierk
callitwhatyouwant
6070 708c 390
callitwhatyouwant
5390 a3a1 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamiamor miamor
callitwhatyouwant
8834 af8c 390
bizarreart1
Reposted fromPoranny Poranny vialottibluebell lottibluebell
7742 0791 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viamiamor miamor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl