Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

0303 c0f5 390
Reposted fromruthieful ruthieful viaredweed redweed
callitwhatyouwant
Reposted fromyubaba yubaba viakyszz kyszz
callitwhatyouwant
7374 33ae 390
Reposted fromnataliablus nataliablus viapeepingtom peepingtom
callitwhatyouwant
1717 7ed0 390
Reposted fromnataliablus nataliablus viapeepingtom peepingtom
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
Jak się rozstawaliśmy natychmiast brakowało tchu. Rozumiesz, jak jego nie było przy mnie (...) był gdzieś daleko, to mnie wszystko bolało. Dusiłam się i wszystko mnie bolało. Po tym duszeniu, kiedyś na początku (...) poznałam, że go kocham.
— Jerzy Pilch "Miasto utrapienia"
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
9788 9652 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaplotkara plotkara
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
7310 0f5c 390
Reposted fromsassenach sassenach viakudlaty kudlaty
callitwhatyouwant
2196 fbd9 390
Reposted fromTankistD TankistD viaSzczurek Szczurek
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viasatyrlane satyrlane
callitwhatyouwant
1120 2d2e 390
Reposted fromcatchy catchy viasatyrlane satyrlane

July 24 2017

callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
4036 1b13 390
callitwhatyouwant
8409 1492 390
callitwhatyouwant
4369 b476 390
Reposted fromrisky risky vialottibluebell lottibluebell

July 23 2017

6994 9787 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
3455 391d 390
Reposted fromerial erial viaimpressive impressive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl