Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

2621 1380 390

Buongiorno

callitwhatyouwant
8059 bfb5 390
Reposted fromto-nie-tak to-nie-tak viaAmericanlover Americanlover
callitwhatyouwant
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
callitwhatyouwant
2198 a7c5 390
Reposted frompesy pesy viaAmericanlover Americanlover
callitwhatyouwant
6535 6f17 390
minimalnie
Reposted fromwiemnajlepiej wiemnajlepiej viasolivagant solivagant
3768 9266 390
Reposted frompussyporn pussyporn viazabka zabka
Reposted fromweheartit weheartit viamisiaq misiaq
callitwhatyouwant
5800 0e38 390
Reposted fromdusix dusix viaswallowbirds swallowbirds
0459 bb76 390
Reposted fromamatore amatore viaHoHo HoHo
callitwhatyouwant
9182 fadd 390
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viavictorian victorian
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk
0771 a0e8 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaPoranny Poranny
9404 b492 390
Reposted fromamatore amatore vialittlefool littlefool

June 22 2017

callitwhatyouwant
4132 8444 390
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viakarolsss karolsss
callitwhatyouwant
6986 9271 390
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaLaColie LaColie
callitwhatyouwant
0708 2b50 390
Reposted fromamatore amatore viapeepingtom peepingtom
callitwhatyouwant
5094 33aa 390
Reposted fromkarahippie karahippie viagumisiowelove gumisiowelove
callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl