Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

callitwhatyouwant
5761 e654 390
Reposted frombluuu bluuu vialittletroublemaker littletroublemaker
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
5929 a9dd 390
Reposted fromkrzysk krzysk viakedavra kedavra
1899 8bb8 390
Reposted fromamatore amatore viaolivierk olivierk
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
"Zrozumiałem, że miłość jest czymś, co nie istnieje samo z siebie, co trzeba zawsze wywoływać z nicości, jak życie albo muzykę, że miłość albo to coś, co ludzie uznają za miłość, jest zawsze zagrane, wypowiedziane, że najbliższy miłości jest właśnie ten zapach, zapach kremu, mleka i cukru z domieszką potu i piwa, i jointów, i starej kanapy, za którą pewnie ktoś dziesięć lat temu wylał coś, co zdążyło się czterdzieści razy zepsuć, zrozumiałem, że jedyne co możemy robić, to wytworzyć w sobie poczucie taktu i próbować ranić się jak najsłabiej. Zrozumiałem, że jedyne, co jest nam dane, to krzyknąć i posłuchać jeszcze przez chwilę echa po własnym krzyku, i tyle, i cześć, i koniec. Zrozumiałem, że wszystkie dziewczyny, które kochali wszyscy chłopcy we wszystkich Zyborkach świata, są tak naprawdę jedną dziewczyną,i ci wszyscy chłopcy i dziewczyny są jednym i tym samym chłopcem i jedną i tą samą dziewczyną pod jednym i tym samym zachodem słońca, który kiedyś zamieni się w łunę po wybuchu. Zrozumiałem, że każdy, naprawdę każdy, ma na stałe wyryty w sercu cały świat. Zrozumiałem, że po tym, co wydarzy się dzisiaj, i mnie, i ją czeka już tylko ból, i tak ma być, i to jest naturalne." Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viabadblood badblood
callitwhatyouwant
4667 ba3f 390
Reposted frombluebellalabama bluebellalabama viabadblood badblood
callitwhatyouwant
6994 5acc 390
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viabadblood badblood
callitwhatyouwant
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viabadblood badblood
2504 c30b 390
Reposted fromamatore amatore viaolivierk olivierk
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
3255 8b9c 390
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viazie zie
callitwhatyouwant
8444 3a1c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
6540 99b6 390
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
callitwhatyouwant
8103 86f3 390
bądź pszczółką w tym stadzie os
Reposted frommysoul mysoul viamasterrpiece masterrpiece
5693 ada9 390
Reposted fromsexypretty sexypretty viaPicki91 Picki91
callitwhatyouwant
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl