Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

callitwhatyouwant
7377 f187 390
Reposted fromoutline outline viabadblood badblood
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabadblood badblood
callitwhatyouwant
Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.
— F.S. Fitzgerald.
0072 8927 390

blackpicture:

Édouard Boubat
Stanislas at the window. France (1973)

Reposted fromLittleJack LittleJack viababyface babyface
callitwhatyouwant
9430 0c71 390
Reposted fromdyspnea dyspnea viababyface babyface
0620 153e 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viababyface babyface
0232 99e9 390
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru
callitwhatyouwant
8055 ca6c 390
Reposted frominto-black into-black viatohuwabohu tohuwabohu
callitwhatyouwant
7570 26c0 390
Reposted fromNajada Najada viaSzczurek Szczurek
4300 71b8 390

I enjoy reading to you ..

thinking those 4 years of latin .. ~are~ cumming in handy

chuckling softly

Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny
1685 40fd 390

thunderstruck9:

Zao Wou-Ki (Chinese/French, 1921-2013), Untitled, 1968. Etching, 43.5 x 53 cm. Numbered 40/95.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viababyface babyface
callitwhatyouwant
2866 435d 390
Reposted fromNajada Najada vialittlefool littlefool
9830 08da 390

gonegal:

pink + purple neon moodboard 💟

Reposted fromerial erial vialittlefool littlefool

March 18 2017

1846 3b0d 390
Reposted fromerial erial viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
9303 44d6 390
Reposted fromancientsoul ancientsoul viastylte stylte
callitwhatyouwant
7420 9ab0 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl