Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

callitwhatyouwant
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viazlapmniezabiodra zlapmniezabiodra
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.
— S. Chbosky, “Charlie” (via szydercza)
3599 a71b 390

suicide–daily:

I don’t think so

May 16 2017

callitwhatyouwant
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol viadead-zireael dead-zireael
0429 1d55 390
Reposted fromstrzepy strzepy viawasnae wasnae
callitwhatyouwant
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaHoHo HoHo
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
0354 d99e 390
Reposted fromMrSatan MrSatan viawasnae wasnae
callitwhatyouwant
2601 e3fd 390
Reposted fromzungud zungud viaGaggle Gaggle
callitwhatyouwant
7160 7f52 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialiona liona
callitwhatyouwant
2877 5e41 390
Reposted fromlemisz lemisz viabelatrix belatrix
callitwhatyouwant
3280 372e 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialiliowadusza liliowadusza
7402 d0cb 390
Reposted fromamatore amatore vialiliowadusza liliowadusza

May 13 2017

callitwhatyouwant
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viamagdak magdak
callitwhatyouwant
1419 bc03 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadblood badblood
1470 4dd9 390

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viamagdak magdak
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamagdak magdak
callitwhatyouwant
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viaponurykosiarz ponurykosiarz
callitwhatyouwant
2741 5048 390
Reposted fromdelain delain viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl