Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

1886 8640 390
Reposted fromamatore amatore viapamieciodlegle pamieciodlegle
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
5372 a45a 390
callitwhatyouwant
3665 ce8d 390
callitwhatyouwant
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabadblood badblood
callitwhatyouwant
3840 5824 390
callitwhatyouwant

Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (...) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (...) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromlimni limni viapamieciodlegle pamieciodlegle
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
4455 123c 390
callitwhatyouwant
Nie było już dla nas szans (...), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.

— Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"

— nadal chcę...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadblood badblood
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
6207 df59 390
Reposted fromedenpath edenpath viastrzepy strzepy
callitwhatyouwant
5023 8e7c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialove-water love-water
callitwhatyouwant
Może ostatni raz, gdy patrzę mu w oczy.
Chciałabym powiedzieć mu jak bardzo go kocham, ale prosił mnie, bym dzisiaj nie mówiła o tym.
Reposted fromorchis orchis vianotperfectgirl notperfectgirl
callitwhatyouwant
callitwhatyouwant
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viaoutoftears outoftears
callitwhatyouwant
Trzymam za słowo. 
Za włosy też potrzymam. 
Reposted byorchisoutoflovealliwantisyoulubjeorientalnazupaEllaEllaegzystencjahopeplugssunknown6inalcanzableblackheartgirlwikszhypothermiaxlajlaP4RIASrelationshitmetadonilovegreenakustyka-mysliNieznosnytarczyndozylniebitemyneckniezwyyklaola4650chachiblubrancmsphonestlieirmelinmruugaanocnerozmowyokosmosieseleneskinpieceoflifepiehuswarkoczniedonaprawieniaiindependenttadaaa93kotficarusalkadmiralRozanopalcaJutrzenkasanitaskmjkittiesmamaforgettoregretbobixcandycamillayouaresonaiveniedoopisaniaPicki91buprenorphinumAmaya-chancytatylubieageoutoflovexsneakyxDimrostlovesweetsicannotrememberohmydeerhormezaAinsworthCassmarghotexploodehoudaalliwantisyoustrzepywannaherbatySkydelanZoonk11wstanduchessa
callitwhatyouwant
0921 2f6f 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viasolivagant solivagant
callitwhatyouwant
8617 78d2 390
Reposted fromdelgada delgada viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl