Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

callitwhatyouwant
Lepiej kochać, a potem płakać. Następna bzdura. Wierzcie mi, wcale nie lepiej. Nie pokazujcie mi raju, żeby potem go spalić
— Harlan Coben - Nie mów nikomu
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo via2708 2708
3630 2bd9 390
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse vianoticeable noticeable
callitwhatyouwant
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith via2708 2708
callitwhatyouwant
0469 6b86 390
Reposted fromgingillo gingillo viadaniellss daniellss
callitwhatyouwant
3871 f55b 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viababyface babyface
2990 d356 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viababyface babyface
callitwhatyouwant
3073 53cd 390
Reposted fromsarazation sarazation viaLaColie LaColie
1246 f0cb 390
Reposted fromdaddysbaby daddysbaby viakedavra kedavra
callitwhatyouwant
3716 d383 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabeattman beattman
callitwhatyouwant
Zawsze jest jakieś spojrzenie, które łapie za serce.
Reposted fromchocoway chocoway viahormeza hormeza
callitwhatyouwant
0918 5ca3 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeattman beattman
callitwhatyouwant
6322 f6a3 390
Reposted frombanshe banshe viahormeza hormeza
3756 00f5 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahormeza hormeza
3713 b157 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahormeza hormeza
3090 a431 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPoranny Poranny
callitwhatyouwant
3474 0ecc 390
Reposted fromamatore amatore viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl